Par mums
Dievkalpojums
Kristības
Iesvēte
Laulības
Mirušo izvadīšana
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 

Iesvēte

     Lūgšana. "Kungs Jēzu, kas Tu apustuļiem devis Svēto Garu un to vēl šodien sūti visiem, kas uz Tevi tic, uzlūko žēlīgi šos iesvētītos, kas caur mums saņēmusi Tavu svēto Evaņģēliju un caur roku uzlikšanu ir svētīti uz ticības cīņu un par taviem karotājiem. Dodi, ka Tavs Svētais Gars viņos žēlīgi mājodams, viņu sirdis un miesu padara par Tavas godības svētnīcu. Palīdzi viņiem, kas svaidīti ar Tavu Garu un sirdīs apzīmēti ar Tavu krustu, cīnīties labo ticības cīņu, neaptraipītu sirdsapziņu paturēt līdz galam. Paklausi mūs, Kungs Jēzu, Tu kas ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības uz mūžību. Āmen." (NO 1928.gada mācītāja rokasgramatas) 
 
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lvCopyright 2010; Created by MB Studija »