Par mums
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
2012/2013 gads
2013/2014 gads
2014/2015 gads
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 
        Mēs šodien varam pārjautāt, kad sākās Kristus ciešanas šīs pasaules glābšanas vārdā..? Kas bija tas brīdis, kad Viņš ņēma krustu ar pasaules grēkiem apkrautu un sāka to nest uz Golgātu..? Vai tas bija Jeruzalemē, kad Jēzus stāvēja jūdu tiesas priekšā ...? Vai tam iesākums bija brīdis kad Kristus tika vests pie Poncija Pilāta?  Nē, tas notika agrāk, daudz agrāk... Tas bija šis brīdis, kad ķēniņš Hērods ir apņēmības pilns Kristu apklusināt vēl tad, kad Viņš patiesībā vēl nemaz nav sācis runāt.
 
 lasīt tālak »
      Mums ir dots viss, lai ieietu sava Kunga priekā. Nebūsim kā nelgas, kam daudz dots, bet nīkst nelietots. Nebūsim nejēgas, kas palaiž vējā mūža lielo iespēju. Vēlot jums priecīgus Ziemsvētkus, es īstenībā vēlu ticībā turēties pie Bētlemē dzimušā Kristus viņa ģimenē, viņa Baznīcā. Ieejiet sava Kunga priekā! Viņš taču nāca, lai būtu ar mums ik dienas līdz pasaules galam.
 
 lasīt tālak »
       Mūsos katrā ir kaut kas tāds, kas mēdz sāpēt, pat ja visi locekļi ir veseli un taisni otrādi, spēj gavilēt un priecāties, pat ja visas malas sāp un velk. Ziemsvētkos pēkšņi ar pavisam citu jūtības pakāpi mūsos sāk elpot mūsu dvēsele.
 
 lasīt tālak »
       Mēs ļoti mīlam apbrīnot brīnumus. Šāda apbrīna visai bieži mūsos vēršās alkās pašiem piedzīvot īstu, paša Dieva izraisītu brīnumu. Bet tad, kad šāda alkas mūs piemeklē... vai esam sev mēģinājuši jautāt...  cik vispār mēs esam gatavi piedzīvot Dieva dāvātu un Viņa izraisītu brīnumu, jo kā to rāda šodienas notikums, tiklīdz cilvēks ar kaut ko tādu saskaras, tā viņam kļūst grūti, ļoti grūti.
 
 lasīt tālak »
       Jānis Kristītājs ir kā Vecās derības praviešu, tādu kā Jesaja un Jeremija, vēsts turpinātājs. Šo praviešu pārmetumi sava laika cilvēkiem bija visai līdzīgi - ārēji jau viss ir kārtībā.. Templis ir, dievkalpošana ir, rituali ir, svētki un ceremonijas ir, upuru kalni ir... Bet nav paša galvenā. Nav nekādu izmaiņu to cilvēku sirdīs, kuri tajā visā ņem aktīvu dalību. Nav pārmainītas sirds ...  Un te nu mēs šo vēsti sajūtam, arī kā sev domātu.
 
 lasīt tālak »
      Ļoti bieži mēs vēlamies paveikt neiespējamo, tā vietā, negribēdami darīt vienkārši nepieciešamo. Varbūt ir jāsāk no sirds beidzot darīt nepieciešamais, tad jāpāriet pie iespējamā un tad, kas zin, ... re kādā brīdī pats no sevis notiek arī neiespējamais... Izdarot no savas puses nepieciešamo, neatliekamo, tad iespējamo, savukārt neiespējamo ļaujot izdarīt Dievam. Mūsu nelaime visai bieži ir tieši tā, ka mēs gribām sākt no otra gala... Sakt ar neiespējamo.. tā arī līdz nepieciešamajam un iespējamajam netikdami.
 
 lasīt tālak »
       Bībelē mums atklātais pasaules gals, tas nav vienkārši tāds.., kā mēs teiktu gals klāt, gals visam... viss ir cauri. Pasaules gals Bībeles valodā vairāk saistās ar mērķi. Ar gandarījuma un piepildījumu sajūtu.
 
 lasīt tālak »
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lvCopyright 2010; Created by MB Studija »