Par mums
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
Ekumēniskās ticības apliecības
Augsburgas ticības apliecība
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 

 Mēs ticam...


      Lai sāpes deldētu un prieku vairotu, piedzima Jēzus. Īsi pirms Golgātas ceļa Viņš saka saviem mācekļiem, ka mātes prieks par bērna piedzimšanu esot tik liels, ka tā aizmirstot visas sāpes, viņa sāpes vairs nepieminot tās līksmības dēļ, ka cilvēks dzimis pasaulē. Skaidrāk vairs nevar pateikt dzīves jēgu: cilvēks piedzimst, lai priecātos par Dieva pasauli: "Un jūsu sirds līksmosies, un jūsu prieku neviens jums neatņems." /Zenta Mauriņa/

    Šajā sadaļā (kolonā pa kreisi) Tu atradīsi Kristīgās baznīcas ticības apliecinājumu un Luterāņu baznīcas ticības apliecinājumu. Tie ir dokumenti, ka pasaulei apliecina mūs ticības pamatu. Apustuļu ticības apliecība tiek apliecināta katrā dievkalpojumā, kā arī kristieša ikdienas lūgšanu kārtā.

‍   Daudzi ticības cilvēki ir izteikuši savus kristīgās ticības apliecinājumus savas dvēseles vārdos, kā, piemēram, Zenta Mauriņa (augšā) vai Jānis Poruks darbā "Ticība" vai arī cilvēki literatūrā, dzejā mūzikā, mākslā, zinātnē cauri kristīgas vēsts 2000 gadiem. 

‍         Jānis Poruks. Ticība
‍    Es ticu, ka ir debesis,
‍    Kur laimes bērni mīt,
‍    Kur saulīte daudz spožāki 
‍    Un mīlīgāki spīd.
 ‍        Es ticu, ka ir brīnumi,
 ‍        kas necerēti nāk
‍         Un daiļu sapņu pasauli
‍         Ap sevi radīt sāk.
 ‍   Es zinu, ka ir laimība,
 ‍   Kas svētās liesmās mirdz;
 ‍   Un ja tā visa nebūtu,
‍    Vai justu mums tad sirds?  
‍      
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »