Par mums
Dievkalpojums
Kristības
Iesvēte
Laulības
Mirušo izvadīšana
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 

Laulības

       Laulība ir Dieva iedibināta vīrieša un sievietes likumīga kopdzīves savienība. Katram kristietim ir pienākums laulāties draudzē Baznīcas un valsts paredzētā kārtībā. Šo skaisto notikumu svin laulību dievkalpojumā.

Kas jādara, lai laulātos baznīcā?

  • Baznīcā laulā draudzes locekļus. Lai stātos kristīgā laulībā, laulājamajiem jābūt piederīgiem draudzei, t.i. kristītiem, iesvētītiem, kā arī ir reģistrētiem draudzē. 
  • Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz pieteikums un jāsaņem izziņa par laulību pieteikuma iesniegšanu. Laulības veic ne agrāk kā 31 dienu pēc pieteikuma iesniegšanas. Izziņa derīga 6 mēnešus. Izziņa jāiesniedz draudzē, kurā pāris laulāsies.

Kā pieteikt laulību?

      Jāsazinās ar draudzes mācītāju vai priekšnieku un jāvienojas par vēlamo laulību laiku un jāpārrunā dievkalpojuma kartība, kā arī muzikālās, baznīcas dekorēšanas u.c. lietas.  


Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

     Lai tiktu kristīts un iesvētīts, pretendentam ir jākļūst par draudzes locekli - piedaloties dievkalpojumu svinēšanā, mācoties kristīgās ticības mācību draudzē, nokārtojot zināšanu pārbaudījumu un apliecinot kristīgo ticību.

Ko darīt, ja esmu gan kristīts, gan iesvētīts, bet nepiederu nevienai draudzei?

      Personas, kas nepieder draudzei, valsts noteiktā kārtība neatļauj laulāt.

Vai iespējams tikt laulātiem luteriskajā Baznīcā, ja līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

       Jā. Šādā gadījumā jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā Baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. 

Vai ir kādi ierobežojumi laulības datuma noteikšanā?

     Pieņemts, ka nelaulā Lielā Gavēņa laikā, t.i. no Pelnu Dienas līdz Lieldienām. Ārkārtas gadījumos (piem., slimība) laulības var notikt. 
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »