Par mums
Dievkalpojums
Kristības
Iesvēte
Laulības
Mirušo izvadīšana
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 

Kristība     

    Kristība ir Dieva Dēla Jēzus Kristus pavēlēta darbība; tā ir Derības zīme, kas apliecina piederību Jēzum Kristum. "Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis." (Mt 28:19-20) 

    Krista gan pieaugušos, gan bērnus. 

    Pieaugušie tiek kristīti, ja izsaka vēlēšanos kristīties, kopā ar draudzi piedalās dievkalpojumu svinībās, dzīvo kristīgai morālei atbilstošu dzīvesveidu, mācās kristīgo mācību draudzē noteiktā kārtībā, nokārto zināšanu pārbaudījumu un apliecina savu kristīgo ticību. 

    Bērnus krista uz vecāku ticības apliecināšanas pamata. Pie vecāku ticības apliecināšanas pieder arī dalība dievkalpojumos un kristīgai morālei atbilstošs dzīvesveids. Vecākiem jābūt kristītiem un iesvētītiem. Kristībās vecāki Dieva un draudzes priekšā sola kristīgi audzināt un mācīt kristīgo ticību. Arī krustvecākiem jābūt kristiešiem.  


 
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »