Par mums
Dievkalpojums
Kristības
Iesvēte
Laulības
Mirušo izvadīšana
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 

Dievkalpojums

Svētdiena ir svēta diena. Tā savu nosaukumu ieguvusi, godinot Jēzus Kristus Augšāmcelšanos no mirušajiem. “Eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams: "Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis. Nāciet šurp un raugait to vietu, kur Viņš gulēja. Un eita steigšus un sakait Viņa mācekļiem, ka Viņš ir no miroņiem augšāmcēlies.” (Mt 28:5-7)

Kristīgā tradīcija no pirmsākumiem svētdienu sauc par Kunga dienu. Kristus ticīgiem Jēzus Kristus ir dzīves un nāves kungs, kurš mūs vada dzīvē, svētī, un arī mūs piecels no nāves. Kunga dienā ļaudis satikās, lai priecātos par Kristus augšāmcelšanos, kurā aicināti visi cilvēki.

Svētdienā mēs svinam to, ka Dievs ir izredzējis mūs. Ka Viņš mums dod cerību, spēku, izturību, dziedināšanu un grēku piedošanu Jēzū Kristū.

Svētdienas centrālais notikums ir dievkalpojums - satikšanās ar Dievu. Dievkalpojumā mēs dziedam Dievam slavas dziesmas, pienesam Viņam savas lūgšanu vajadzības, klausāmies un mācāmies Dieva vārdus, un satiekamies ar Dievu Svētā Vakarēdiena noslēpumā.

“Dievs ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs”. (1Tim 4:10)

Mīļais draugs! Ja Tu esi šo tekstu izlasījis līdz šai vietai, tad uzdod sev jautājumu - kas mani velk interesēties par šo tematu? Tā ir Dieva balss Tevī. Mūsu lūgšana ir, lai Tu paklausi un seko šīs balss aicinājumam. Tā Tevi aicina pie Jēzus Kristus, Dzīva Dieva Dēla, kurā ir Mūžīga dzīvība.

Nāc un pievienojis mums dievkalpojuma noslēpumā!
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »