Par mums
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
2012/2013 gads
2013/2014 gads
2014/2015 gads
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 
3. Adventa svētdiena

Lasījumi: Jer 1:4 – 10, 17 – 19; Fil 4:4 – 7

      Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu:"Kas tu esi?" Viņš stingri apliecināja:"Es neesmu Kristus."  Tad tie viņam jautāja:"Kas tad? Vai tu esi Elija?" Bet viņš sacīja:"Es tas neesmu." – "Vai tu esi pravietis?" Viņš atbildēja:"Nē." Tad tie viņam jautāja: "Kas tu esi? – lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi?" Viņš teica:"Es esmu saucēja balss tuksnesī: dariet līdzenu ceļu Kungam, kā pravietis Jesaja sacījis." Bija atsūtīti arī farizeji, un tie jautāja viņam: "Kādēļ tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne pravietis?"  Jānis viņiem atbildēja:"Es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat, viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas." Tas notika Bētanijā, viņpus Jardānas, kur Jānis kristīja.

                                                                                          (Jņ 1:19 – 28)
‍Klausīties 
 Iesūtīts: 2014.12.15 08:03
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lvCopyright 2010; Created by MB Studija »