Par mums
 Vēsture
 Draudzes dievnams
 Bībele
 Mēs ticam
 Lutera katehisms
 Garīgi raksti
 Audio sprediķi
2012/2013 gads
2013/2014 gads
2014/2015 gads
 Audio lekcijas
 Foto
 Ziedojumi

 
Mācieties no...
Lasījumi: Gal 5:16 – 24; Mt 6:24 – 34
       Tad Kunga vārds nāca pār viņu:
"Celies un ej uz Cārfatu Sidonā un dzīvo tur, redzi, es pavēlēju, lai kāda atraitne tevi tur uztur." Viņš cēlās un gāja uz Cārfatu. Kad viņš pienāca pie pilsētas vārtiem, redzi, kāda atraitne lasīja zarus, un viņš tai uzsauca:"Lūdzu, atnes man traukā mazliet ūdens, lai varu padzerties!"  Viņa gāja pēc tā, un viņš tai sacīja:"Lūdzu, atnes gabalu maizes!"  Tā atbildēja:"Tiešām, dzīvs ir Kungs, tavs Dievs, ja man būtu kas cepts! Traukā ir tikai sauja miltu un krūkā nedaudz eļļas. Redzi, esmu salasījusi pāris zaru un iešu gatavot ēst sev un savam dēlam, paēdīsim un mirsim."Elija tai sacīja:"Nebīsties, ej un dari, kā sacīji, bet vispirms izcep un atnes man mazu plāceni, pēc tam cep sev un savam dēlam, jo tā saka Kungs, Israēla Dievs:milti traukā nebeigsies un krūkā eļļas nepietrūks līdz dienai, kad Kungs dos zemei lietu."  Un viņa gāja un darīja, kā Elija bija sacījis, – gan viņš, gan viņa un tās nams varēja iztikt daudzas dienas – milti traukā nebeidzās un krūkā eļļas nepietrūka, kā Elija bija sacījis Kunga vārdā.
                                                                                       (1Ķēniņu 17:8 – 16)
Klausīties


 
 
 Iesūtīts: 2014.09.16 12:44
 Kontakti
Draudzes mācītājs
Ivars Cišs
tel. 29536510
ivars.ciss@gertrude.lv
Draudzes priekšniece
Una Miķelsone
tel. 26521292
una.mikelsone@inbox.lvCopyright 2010; Created by MB Studija »